Cristin-prosjekt-ID: 545479
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545479
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Åpen studie av AMG 334 ved kronisk migrene

prosjektleder

Anne Christine Poole
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/620

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Åpen studie av AMG 334 ved kronisk migrene

Populærvitenskapelig sammendrag

Migrene er en kronisk, hjerneorganisk anfalls sykdom som gir stor grad av funksjonsnedsettelse hos en betydelig andel av de som rammes. Migrene påvirker mer enn 10% av verdens befolkning. Migrene er vanligere hos kvinner en hos menn, og forekommer hyppigst i 30-50 års alderen. Kronisk migrene har en prevalens på 3,2%. Calcitonin gen relatert peptid (CGRP) er et peptid (et molekyl bestående av aminosyrer) som synes å være en viktig komponent i initieringen og utviklingen av migreneanfallet. AMG 334 er et nytt legemiddel (et antistoff) som binder CGRP-reseptoren og derved forhindrer binding av naturlig CGRP, hvilket sannsynligvis vil forebygge utviklingen av migrenehodepinen. Målet med studien er å vurdere sikkerhed og tolerabilitet av AMG 334 hos pasiente med kronisk migrene. Dette er en åpen forlengelse for pasienter som deltar i moderstudien 20120295 og som i 12 uker har fått behandling med en av 2 ulike doser av AMG 334 (hhv. 70mg eller 140 mg) eller placebo.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Christine Poole

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1