Cristin-prosjekt-ID: 545536
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545536
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/495

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. april 2014 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

Populærvitenskapelig sammendrag

Sinne og aggresjon er et vesentlig problemer for enkelte mennesker med utviklingshemming og utgjør viktige grunner til at de blir søkt inn til spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å studere validiteten av et behandlingstilbud utviklet i Storbritannia (Taylor & Novaco, 2005).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1