Cristin-prosjekt-ID: 545538
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545538
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

CAMS for selvmordsvansker - en randomisert kontrollert studie

prosjektleder

Roar Fosse
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Vestre Viken HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/465

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. juni 2014 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CAMS for selvmordsvansker - en randomisert kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Selv om selvmordsvansker er høyst prevalent blant pasienter i psykisk helsevern, foreligger det lite forskningsevidens om effektive behandlingsformer. Blant en mindre gruppe nye behandlingsformer er CAMS (Collaborative Asessment and Management of Suicidality) spesielt lovende. Vi vil sammenlikne CAMS med ordinær behandling (TAU) ved fire distriktspsykiatriske sentre og en akuttavdeling i Vestre Viken. Basert på tidligere korrelasjonsstudier antar vi at CAMS vil være mer effektiv. Sentrale utfallsmål er selvmordstanker, selvmordsforsøk og generell psykisk helse. Studien har et betydelig potensial til å bidra positivt til bedre behandling for suicidale pasienter. Befolkningen generelt kan profitere ved at CAMS etableres som en tilnærming som raskt kan redusere selvmordsrisiko hos høyrisikogrupper, samtidig som utgiftene til dyre helsetjenester blir redusert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Roar Fosse

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Vestre Viken HF
1 - 1 av 1