Cristin-prosjekt-ID: 545554
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545554
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Screening av selvmordsrisiko og senere selvmord

prosjektleder

Roar Fosse
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Vestre Viken HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/470

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. februar 2014 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Screening av selvmordsrisiko og senere selvmord

Populærvitenskapelig sammendrag

En utfordrende oppgave for klinikere er å vurdere pasienters risiko for selvmord. Det settes imidlertid spørsmålstegn ved hvorvidt identifiserte risikofaktorer for selvmord har noen reell heuristisk verdi for pasienter i døgnbehandling. Dette problemet kan underminere klinikernes oppgave. Nye storskala prospektive studier har potensial til å fastslå den prediktive styrken til komponentene som inngår i risikovurderinger for fremtidig selvmord i klinisk virke. Vi vil undersøke hvorvidt standard vurderinger for selvmordsrisiko så vel som (subjektive) kliniske vurderinger slik dette foretas ved inntak til psykiatriske akuttavdelinger er assosiert med (kan predikere) selvmord etter utskrivelse og død av andre årsaker. Studien vil kombinere data hentet fra elektronisk pasientjournal, DIPS, for 3,000 pasienter innlagt ved seksjon for akuttpsykiatri ved Blakstad sykehus over en seksårsperiode med data som er registrert i Dødsårsaksregisteret og som administreres av Folkehelseinstituttet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Roar Fosse

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Vestre Viken HF
1 - 1 av 1