Cristin-prosjekt-ID: 545626
Registrert av: REK Sist endret: 2. september 2019 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 545626
Registrert av: REK Sist endret: 2. september 2019 14:56
Prosjekt

ung@hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

prosjektleder

Tormod Bøe
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/326

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 228189

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
55588675
Sted
Tormod Bøe

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ung@hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

Vitenskapelig sammendrag

Tidligere forskning har vist at sosioøkonomisk bakgrunn er assosiert med en rekke helseplager og er relatert til gjennomstrømning i videregående skole, men man vet mindre om hvilke mekanismer som ligger til grunn for at disse sammenhengene oppstår. Vi ønsker derfor å koble informasjon om helsefaktorer og skolekarakterer fra undersøkelsen ung@hordaland til Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Målsettingen med prosjektet er å undersøke 1) direkte sammenhenger mellom helsefaktorer og gjennomstrømning i videregående skole, og 2) å belyse hvordan helsefaktorer påvirker sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og gjennomstrømning i videregående skole.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eric Dearing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)

Henrik Daae Zachrisson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Centre for Educational Measurement ved Universitetet i Oslo

Keith Petrie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of Auckland
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Moving into poverty during childhood is associated with later sleep problems.

Sivertsen, Børge; Bøe, Tormod; Skogen, Jens Christoffer; Petrie, Keith James; Hysing, Mari. 2017, Sleep Medicine. SUS, HELSEFONNA, NORCE, TUoA, FHIVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1