Cristin-prosjekt-ID: 545628
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 545628
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Fedmekirurgi, diabetes og insulinsekresjon

prosjektleder

Jøran Hjelmesæth
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1427

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fedmekirurgi, diabetes og insulinsekresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi er to fedmeoperasjoner som begge gir betydelig vektreduksjon og bedring av blodsukker. Gastrisk bypass er en veldokumentert kirurgisk metode med en mulig vektuavhengig effekt på blodsukkeret. Flere blir kvitt sin diabetes etter operasjonen. Dette kan delvis forklares av økt utskillelse av tarmhormonet GLP-1 og påfølgende økt utskillelse av insulin fra bukspyttkjertelens insulinproduserende celler. Denne mekanismen kan også delvis forklare episoder med for lavt blodsukker hos en del pasienter etter gastrisk bypass. Sleeve-gastrektomi er en nyere metode som utføres rutinemessig i Norge og i verden forøvrig. Operasjonen mangler god vitenskaplig dokumentasjon på behandlingseffekt, mekanismer og komplikasjoner hos type-2 diabetikere. Denne randomiserte kontrollerte studien er derfor nødvendig for å avklare de to metodenes fordeler og ulemper i behandlingen av type 2-diabetes samt å kartlegge mulige mekanismer for lavere blodsukker etter operasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 1 av 1