Cristin-prosjekt-ID: 545640
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 545640
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2365

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2014 Slutt: 31. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien

Populærvitenskapelig sammendrag

I forbindelse med den 6. Tromsø undersøkelsen og påfølgende ungdomsundersøkelse Fit futures 1 ble det innsamlet spørreskjemadata om kronisk smerte og gjennomført smertefølsomhetsmålinger av 11.500 personer. I den 7. Tromsøundersøkelsen vil disse målingene bli gjentatt og utvidet med et anslått utvalg på 21.000 personer (ca. 30% av Tromsøs befolkning). Det antas å være et tilstrekkelig antall biologisk relaterte individer i studien til å muliggjøre kvantitative genetiske analyser av relativt omfattende karakter – spesifikt genetiske korrelasjoner og genetisk faktoranalyse. Følgelig vil det i 2014 bli søkt European Research Council om finansiering av et prosjekt der hensikten er å bygge opp en taksonomi for kronisk smerte, basert på genetiske relasjoner mellom kliniske smertedimensjoner og mål på smertefølsomhet kartlagt i undersøkelsen. Denne søknaden gjelder en pilotstudie som har til hensikt å beregne statistisk kraft og demonstrere gjennomførbarheten av et slikt prosjekt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1