Cristin-prosjekt-ID: 545660
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545660
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Celleprøve til alle - hva hindrer kvinner å delta i masseundersøkelse mot livmorhalskreft

prosjektleder

Mari Nygård
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/109

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Celleprøve til alle - hva hindrer kvinner å delta i masseundersøkelse mot livmorhalskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Andelen av norske kvinner som møter til cervix-cytologisk prøvetaking gjennom Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har sunket noe de siste årene. Deltagelse i perioden 2007-2011 varierte betydelig mellom aldersgrupper*** Fra 81% av kvinner mellom 40 og 44 år, til kun 62% i aldersgruppen 25-29 år. Dekningsgraden til screeningprogrammet i Norge er av stor betydning, da høy deltagelse i screening-programmer er forbundet med redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Over halvparten av de som får påvist livmorhalskreft har ikke deltatt i screening. I denne studien vil vi undersøke faktorer som påvirker deltagelse i screeningprogrammet. Vi vil undersøke trekk ved fastlegen, kvinners sosio-økonomiske forhold og samspill mellom disse faktorene. Formålet med studien er å få kunnskap om forhold som er til hinder for at kvinner deltar i screening. Studien vil bidra med ny kunnskap som kan være nyttig i utarbeidelse av strategier for å oppnå bedre dekningsgrad i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Nygård

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 1 av 1