Cristin-prosjekt-ID: 545667
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 545667
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Prenatale risikofaktorer for ADHD

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/440

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2014 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prenatale risikofaktorer for ADHD

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktoer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Fra NPR henter vi ADHD diagnose for deltakere i MoBa, og selvrapportert spørreskjemadata brukes som eksponeringsdata. Mer spesifikt vil vi undersøke sammenhengen mellom: 1) mors bruk av paracetamol under svangerskapet og barnas utvikling av ADHD og ADHD symptomer, 2) mors bruk av alkohol under svangerskapet og ADHD hos barnet, 3) mors stressnivå under svangerskapet og ADHD hos barnet og 4) mors overvekt/BMI før svangerskapet og ADHD hos barnet. Ved å bruke søsken- og familiedesign i MoBa så kan vi kontrollere for familiære forhold, og dermed si noe om assosiasjonene er konfundert eller om det kan være en direkte effekt av miljøfaktoren for utvikling av ADHD.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ane Ingvild Støen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2