Cristin-prosjekt-ID: 545725
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545725
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prediktive faktorer for varig bedring av psykiske lidelser

prosjektleder

Ingrid Olssøn
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/195

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. august 2014 Slutt: 17. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prediktive faktorer for varig bedring av psykiske lidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

DPS har ansvar for å gi spesialisert utredning og behandling av pasienter med psykisk lidelse i et geografisk område. Tjenestetilbudet skal inneholde systemer for evaluering og kvalitetssikring. DPS står nå for 84 % av konsultasjonene i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten, og dette bør i følge DPS-veilederen reflekteres i økt forskningsaktivitet. Prosjektet har til hensikt å etterundersøke to pasientkohorter 4-5 år etter avsluttet behandling i DPS. Den ene pasient kohorten (N=156) har fått individuell behandling på poliklinikk. Den andre kohorten (N = 120) har fått omfattende psykodynamisk gruppebehandling. Pasientene ble systematisk kartlagt ved baseline og i prosjektet vil vi ved en oppfølgingssamtale gjenta en del av de samme undersøkelsene (strukturert intervju og selvutfyllingsskjema) Hovedformålet med studien er å fremskaffe ny kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til stabil bedring hos pasienter med hyppig forekommende og komorbide psykiske lidelser på DPS-nivå.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Olssøn

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1