Cristin-prosjekt-ID: 545736
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2020, 09:48

Cristin-prosjekt-ID: 545736
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2020, 09:48
Prosjekt

Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten

prosjektleder

Ellen J. Amundsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/438

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2014 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Rusmidler kan karakteriseres etter farlighetsgrad, både for brukeren og for hans/hennes sosiale miljø. Risikoen for avhengighet, sykdom og død vil variere med type stoff, men også med sosial bakgrunn og situasjon. Personer tatt inn i behandling for problemer med ulike rusmidler sammenlignes, og sammenlignes også med et generelt utvalg fra befolkningen. Hvilken demografisk og sosialøkonomisk bakgrunn har personer som starter behandling og hvilken betydning har det for den videre livssituasjon?  Hvem avslutter behandlingsforløp etter kort tid og hvem fortsetter i gjentatte behandlingsforløp, både i tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB) og i psykisk helsevern (PHV). Hvem får i tillegg forskrevet resepter på potensielt avhengighetsskapende legemidler av typen sovemidler, beroligende og smertestillende? Hvem har behov for behandling for somatisk sykdom? Hva er risikoen for negative hendelser som død og kriminalitet? Hva er sjansen for å beholde eller komme i arbeid? 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen J. Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Jørgen Gustav Bramness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Solveig Tobie Glestad Christiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »