Cristin-prosjekt-ID: 545748
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545748
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

LATITUDE-TIMI-60 (PM1 116197): En blindet fase III studie med Losmapimod mot placebo for å sammenligne forekomsten av nye hjertesykdommer hos pasienter med akutt hjerteinfarkt

prosjektleder

Dan Atar
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/356

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. juni 2014 Slutt: 3. oktober 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LATITUDE-TIMI-60 (PM1 116197): En blindet fase III studie med Losmapimod mot placebo for å sammenligne forekomsten av nye hjertesykdommer hos pasienter med akutt hjerteinfarkt

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien skal undersøke om Losmapimod kan være med å redusere risikoen for et nytt hjerteinfarkt eller andre komplikasjoner av aterosklerose ved å redusere inflammasjoner. Losmapimod er en ny substans, som virker inflammatorisk, og som trolig kan stabilisere plakk. Substansen virker som en selektiv hemmer av et ensym i familie med p38mitogen aktivert protein kinase. Den er en viktig mediator i inflammasjonskaskaden som leder til aktivering av cytokinproduksjon ved et akutt hjerteinfarkt. Studie med harde endepunkt (MACE=Major Adverse Cardiovascular Events), der pasienter med akutt hjerteinfarkt (både STEMI og NSTEMI pasienter) skal behandles med studiemedisin eller placebo, i tillegg til standard behandling. Studien er delt i to deler*** den første, del A, vil ca 3500 pasienter totalt inkluderes (til 200 MACE). Dersom interim analyse viser at studien kan fortsette, vil ytterligere ca 22000 pasienter rekrutteres (til 1400 MACE oppnås) en periode etterat del A er avsluttet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1