Cristin-prosjekt-ID: 545752
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2022, 07:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545752
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2022, 07:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utøya - opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde og etterlatte - videreføring av 2011/1625

prosjektleder

Grete Anita Dyb
ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/246

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. august 2011 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utøya - opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde og etterlatte - videreføring av 2011/1625

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Anita Dyb

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1 - 1 av 1