Cristin-prosjekt-ID: 545768
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545768
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykisk helse hos voksne adopterte - HUNT studien

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1751

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse hos voksne adopterte - HUNT studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Adopsjon kan sees på som en intervensjon for barn med en vanskelig start i livet med målsetting om å bedre deres muligheter for en positiv utvikling. Tidligere forskning viser at det å være adoptert er assosiert med vansker på en rekke områder, men mye av forskningen er motstridende og av mangelfull kvalitet. Dette gjelder spesielt forskningen som omhandler psykisk helse. Vi ønsker derfor å koble informasjon om psykisk helse fra undersøkelsen HUNT2 og HUNT3 til det sentrale adopsjonsregisteret. Målsettingene til prosjektet er å beskrive utbredelsen av bl.a. angst og depresjon hos adopterte og hvordan slike problem utvikler seg over tid. Siden undersøkelsene inneholder informasjon om voksne fra 20 år og oppover uten en øvre aldersgrense vil det også være mulig å sammenlikne ulike aldersgrupper av adopterte. Ved å koble undersøkelsene til adopsjonsregisteret sikrer vi at adopterte identifiseres korrekt i forskningen, noe som er en hovedutfordring i adopsjonsforskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Børge Sivertsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1