Cristin-prosjekt-ID: 545794
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545794
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av AAA (Abdominal Aortic Aneurysms) med EVAS ( EndoVascular Aortic Sealing)

prosjektleder

Sven Ross Mathisen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/458

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. mars 2014 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av AAA (Abdominal Aortic Aneurysms) med EVAS ( EndoVascular Aortic Sealing)

Populærvitenskapelig sammendrag

Endoleak Type II ved EVAR (Endovascular Aortic Repair) for behandlng av Abdominale Aorta Aneurysmer (AAA) betraktes av noen som en benign tilstand som forsvinner over tid. Andre har erfart en vedvarende kommunkasjon mellom Inferior Mesenterisk Arterie (IMA) og lumbale kar som over tid vedlikeholder sirkulasjon i aneurysmesekken. Når aneurysmet fortsetter å ekspandere øker rupturfaren. Dette krever en kostbar sekundær endovaskulær intervensjon med coiling og Onyx embolisering av IMA og lumbale kar. Endovascular Aortic Sealing (EVAS) er en ny metode hvor et to komponent stentgraft system plasseres infrarenalt. ”Bilateral Dual Stent System” Hver halvdel består av et stentgraft med en endopose utenpå. Denne fylles med en polymer og oblitererer lumen i aneurysmesekken med unntak av intraluminal trombepåleiringer. Sirkulasjon mellom IMA og lumbale kar eliminerers. Dette forhindrer utvikling av en endoleak Type II, diameterøkning av aneurysmesekken og stentgraft migrasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sven Ross Mathisen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1