Cristin-prosjekt-ID: 545795
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545795
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

SHAPE Studien

prosjektleder

Brynhildur Eyjolfsdottir
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/456

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2014 Slutt: 31. desember 2049

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SHAPE Studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Standard behandling for kreft i livmorhalsen i tidlig stadium er en operasjon som kalles radikal hysterektomi (utvidet fjernelse av livmor) der livmor og inntilliggende vev blir fjernet. Radikal hysterektomi forhindrer at kreften kommer tilbake hos mer en 90 % av pasientene. Denne behandlingsmetoden kan medføre en del bivirkninger som kan være både kortvarige og langvarige. I denne studien ønsker vi å undersøke om en mindre operasjon, enkel hysterektomi (enkel fjernelse av livmor), der man ikke fjerner inntilliggende vev rundt livmor, vil ha samme effekt i å forhindre at kreften kommer tilbake, men med færre bivirkninger, både kortvarige og langvarige. Alle pasientene vil få fjernet lymfeknuter (lymfeknutetoalett) i bekkenet uavhengig av hvilken operasjonsmetode som er brukt ved fjerning av livmoren.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brynhildur Eyjolfsdottir

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1