Cristin-prosjekt-ID: 545826
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545826
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Smittes mennesker med resistente bakterier fra kylling?

prosjektleder

Ulf Dahle
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/419

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. april 2014 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smittes mennesker med resistente bakterier fra kylling?

Populærvitenskapelig sammendrag

Antibiotikaresistens er en trussel mot moderne medisin. Spesielt fokus har vært rettet mot tarmbakterier som produserer ekstendert betalaktamase (ESBL). Dette fordi de kan være del av normal tarmflora og derfor er svært vanskelig å fjerne, men også fordi de ulike genene for ESBL ligger på flyttbare genetiske elementer, og således kan smitte mellom bakterier. Nylig er det påvist en spesiell type ESBL hos norskprodusert kylling og kyllingkjøtt. Prosjektet tar sikte på å sammenlikne ESBL-bakterier funnet hos friske og syke mennesker, for å finne mikrobiologiske indikasjoner på at det kan ha foregått smitte fra kylling til menneske av denne typen antibiotikaresistens. Prosjektet har fått midler som et Kompetanseprosjekt for næringslivet via Norsk Forskningråd.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ulf Dahle

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1