Cristin-prosjekt-ID: 545838
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545838
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser hos fostre og i tidlig barndom

prosjektleder

Berit Brunstad Granum
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2120

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser hos fostre og i tidlig barndom

Populærvitenskapelig sammendrag

Et økende antall helseproblemer hos barn kan knyttes til miljøkjemikalier. Disse miljøkjemikaliene kan fostre utsettes for. Dette er en periode hvor man er spesielt sårbar. Immunsystemet utvikles i stor grad under fosterperioden, og eksponering for miljøkjemikalier kan gi langvarige endringer av immunforsvaret. Perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) har unike vann- og fettavvisende egenskaper og brukes i en rekke produkter. Studier viser at voksne, barn og fostre er utsatt for en omfattende eksponering for PFAS. Vi har tidligere funnet en sammenheng mellom konsentrasjonen av PFAS i mors blod og en svekket immunrespons hos barnet inntil fylte tre år. Formålet med vårt prosjekt er å få mer kunnskap om immuntoksiske effekter av eksponering for PFAS hos fostre og barn. En del av prosjektet er å identifisere biomarkører for eksponering og molekylære veier som er involvert i immuntoksiske effekter for prenatal eksponering for PFAS. Allerede innsamlet data fra kohorten BraMat vil bli benyttet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Brunstad Granum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1