Cristin-prosjekt-ID: 545867
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545867
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Undersøkelse av biomarkører i blod hos pasienter med nevroendokrine svulster(EXPLAIN-studien)

prosjektleder

Espen Thiis-Evensen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF
  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/118

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. mars 2014 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse av biomarkører i blod hos pasienter med nevroendokrine svulster(EXPLAIN-studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å finne bedre og mer pålitelige metoder for å diagnostisere, forutsi behandlingsresultatet og utvikling hos pasienter med nevroendokrine svulster (NET). 92 markørere i blod som man tror kan være nyttige for å påvise nevroendokrine svulster skal analyseres hos prosjektdeltagerne. Disse markørenen skal relateres til deltagernes tumormengde, medisinske tilstanden, medikamentbruk og testresultater fra undersøkelser (blod, radiologikse). I studien tas noen milliliter ekstra blod ved rutineblodprøvetakning til bruk i prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Thiis-Evensen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1