Cristin-prosjekt-ID: 545883
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545883
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Vanskeligheter med å forstå følelser og alkoholavhengighet

prosjektleder

Fred Arne Thorberg
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1216

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 31. mai 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vanskeligheter med å forstå følelser og alkoholavhengighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Alexithymi er karakterisert ved vanskeligheter i å gjenkjenne, bearbeide og regulere følelser. Forekomst av alexithymi ved alkoholavhengighet er mellom 45 og 67%. Det er lite forsket på mekanismene som ligger bak sammenhengen mellom alexithymi og alkoholavhengighet. Prosjektets målsetting: (I) Undersøke forholdet mellom alexithymi og andre faktorer relatert til alkohol misbruk. (II) Undersøke underliggende mekanismer i sammenhengen mellom alexithymi og alkoholproblemer. Metode: Ved en longitudinell studie vil en blant 580 alkoholavhengige pasienter se på sammenhengen mellom alexithymi og de ovenfor nevnte faktorene. Vitenskaplig betydning: Prosjektet vil fremskaffe ny kunnskap og bedre forståelse av de underliggende mekanismene om alexithymi og alkoholavhengighet. Dette vil hjelpe til med en mer kunnskapsbasert behandling av alkoholproblemer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fred Arne Thorberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1