Cristin-prosjekt-ID: 545899
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2018 12:36

Cristin-prosjekt-ID: 545899
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2018 12:36
Prosjekt

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/340

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. mars 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning

Populærvitenskapelig sammendrag

Utbredelse av personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning varierer mye og avhenger naturligvis av hvilke utvalg man studerer. De fleste studiene som er gjennomført med utviklingshemmede er basert på institusjonsutvalg, og forekomsten har derav vært betydelig høy (22-52%). Rettspsykiatriske eller strafferettslige særreaksjoner for personer med psykisk utviklingshemming har vist at personlighetsforstyrrelser forekommer hos et høyt antall av de dømte. Problemer med diagnostisering av personlighetsforstyrrelser hos personer med psykisk utviklingshemning har gjennom de siste åra vært drøftet i fagpressen. Et arbeid ble påbegynt i England i 2004 med utvikling av en sjekkliste (Personality Disorder Characteristics Checklist: PDCC). Instrumentet er i senere validert og funnet godt egnet i sammenligning med tidligere diagnostiske instrumenter i England. Målet med prosjektet vil være å studere en norsk versjon av PDCC i et utvalg av personer med utviklingshemming.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Validation of a brief screening instrument for emotionally unstable and dissocial personality disorder characteristics in community service users With intellectual disabilities.

Søndenaa, Erik; Nonstad, Kåre; Dragsten, Frode; Gravdal, Geir Bjarte. 2017, Open Journal of Social Sciences. STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1