Cristin-prosjekt-ID: 545901
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545901
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox)

prosjektleder

Helle Margrete Meltzer
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/434

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ernærings- og tungmetallstatus i svangerskapet og undersøke hvilken betydning dette kan ha for mors og barns senere helse. Det vil være spesiell fokus på om ernæringsstatus kan beskytte mot negative effekter av uønskede stoffer. Prosjektet vil benytte biologiske prøver og spørreskjemadata fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Delmål 1: Analysere mengden av et utvalg næringsstoffer, essensielle grunnstoffer og tungmetaller i eksisterende MoBa- prøver fra 2. termin i svangerskapet. Delmål 2: Beskrive resultatene og vurdere i forhold til etablerte anbefalinger og akseptable inntak (grenseverdier). Delmål 3: Undersøke betydningen av spesifikke næringsstoffer (vitaminer og essensielle grunnstoffer) og tungmetaller for risiko for å utvikle helseproblemer.

Tittel

The Norwegian Environmental Biobank

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Margrete Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Ida Henriette Caspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Marianne Hope Abel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Line Småstuen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »