Cristin-prosjekt-ID: 545906
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2018, 13:12

Cristin-prosjekt-ID: 545906
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2018, 13:12
Prosjekt

Trafikkstøy og barns søvn og helse

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/205

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2013 Slutt: 1. november 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trafikkstøy og barns søvn og helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å få mer kunnskap om trafikkstøy og virkninger på barns søvn og helse. Omlag 25% av barn (under 20 år) utsettes for vegtrafikkstøy over anbefalte nivåer utenfor sin bolig, og undersøkelser tyder på at dette er sosialt ulikt fordelt. Det er relativt få studier som har sett på sammenhenger mellom trafikkstøy og barns søvnkvalitet, og det er uvisst om grenseverdier og anbefalinger knyttet til nattestøy i tilstrekkelig grad tar hensyn til barns søvnbehov. Barn trenger mer søvn enn voksne og tilstrekkelig søvn hos barn er spesielt viktig med hensyn på kognisjon og kognitiv utvikling. Det er også funnet sammenhenger mellom utilstrekkelig søvn og risiko for overvekt og fedme. I denne studien vil vi derfor se spesielt på sammenhengen mellom støy og søvn, og undersøke om utilstrekkelig søvn kan være en medierende faktor i mulig sammenenger mellom støy og kognitive problemer, risiko for overvekt/fedme og andre stressrelaterte helseutfall.

Tittel

Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort

Populærvitenskapelig sammendrag

Environmental noise is an increasing public health problem and one in four children in Norway is exposed to road traffic noise exceeding the recommended level. As most previous studies on noise and health are conducted on adult populations, there is a need for more knowledge on how noise impact on children sleep and health. This project aims to increase the knowledge about the potential effects of residential night-time traffic noise on children`s sleep quality and further how noise may affect behavioural and cognitive problems as well as risk of overweight and obesity. The possible mediating role of sleep in these associations will be particularly explored.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Kjell Vegard Fjeldheim Weyde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Clark Charlotte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Queen Mary University of London

Simon Nygaard Øverland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet

Stephen A. Stansfeld

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Queen Mary University of London
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »