Cristin-prosjekt-ID: 545961
Registrert av: REK Sist endret: 26. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545961
Registrert av: REK Sist endret: 26. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nordsten studien/ Degenerative spondylolistese

prosjektleder

Christian Hellum
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/344

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nordsten studien/ Degenerative spondylolistese

Populærvitenskapelig sammendrag

Lumbal degenerativ spondylolistese er definert som en tilstand i lenderyggen hvor en virvel er glidd forover i forhold til dens underliggende virvel, og hvor spinalkanalen er trang (spinal stenose) i ett eller flere nivåer. Ved kirurgisk behandling gjøres dekompresjon av stenosen, og i tillegg gjøres det som oftest avstiving av virvelen som har glidd (fiksasjon). Det er imidlertid få studier av god vitenskapelig kvalitet som forsvarer den uttalte bruken av fiksering. Kun dekompresjon er i utgangspunktet en billigere, raskere, og mer komplikasjonsfri prosedyre. Vi ønsker å bruke data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) for å sammenligne de to prosedyrene mhp resultat etter operasjon. For best mulig å kunne sammenligne gruppene vil vi i forbindelse med studien beregne suksesskriterier for kirurgi basert på pasientrapporterte utkommemål for pasienter operert for spinal stenose og degenerativ spondylolistese. Vi kan da beregne andel «vellykkede» operasjoner i hver gruppe.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Hellum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1