Cristin-prosjekt-ID: 545967
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545967
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kartlegging av orofaciale funksjoner ved Beckwith-Wiedemann syndrom

prosjektleder

Hilde Nordgarden
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/145

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. september 2013 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av orofaciale funksjoner ved Beckwith-Wiedemann syndrom

Populærvitenskapelig sammendrag

Beckwith-Wiedemann syndrom (BWS) kjennetegnes av økt vekst i fostertiden og de første leveårene. Forekomsten i Norge er ikke kjent. Syndromet skyldes en dysregulering av gener. Tilstanden er svært varierende klinisk. Makroglossi (stor tunge) opptrer i 99 % av tilfellene, og kan medføre vekstavvik i kjevene (dentoskeletale avvik), og feilstilling (protrusjon) av tenner. Det finnes begrenset vitenskapelig rapportering på dette feltet og det er derfor indisert å forske videre. Formålet med undersøkelsen er å bidra til økt kunnskap om hvordan makroglossi ved BWS påvirker orofaciale forhold.. Spesifikke mål for prosjektet er å utrede makroglossiens påvirkning på bittforhold og beskrive munnens funksjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Nordgarden

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 1 av 1