Cristin-prosjekt-ID: 545978
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 545978
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Ernæringsstatus, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker innlagt på geriatrisk avdeling

prosjektleder

Astrid Bergland
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2306

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2014 Slutt: 31. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ernæringsstatus, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker innlagt på geriatrisk avdeling

Populærvitenskapelig sammendrag

Risiko for underernæring er et utbredt helseproblem blant eldre både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Undernæring hos eldre, er knyttet til økt sykelighet, falltendens, depresjon, mental forvirring og redusert muskelfunksjon. Dette kan føre til lidelse for de eldre, redusert livskvalitet og fysisk funksjon samt økonomiske og ressursmessige belastninger for samfunnet. En metaanalyse fra 2012 etterlyser forskning for å studere sammenhengen mellom ernæringsstatus og HRQoL hos eldre. Følgende problemstillinger belyses blant eldre personer innlagt i akutt geriatrisk avdeling :1)Hva er forekomsten av underernæring og er det signifikante sammenhenger mellom forekomst av underernæring og sosiodemografiske faktorer? 2)Hvilke sammenhenger er det mellom underernæring og HRQoL og mellom underernæring og fysisk funksjon? 3)Hvilke variabler knyttet til HRQoL og fysisk funksjon har signifikant uavhengig av hverandre sammenheng med underernæring? 4)Hvordan oppleves og håndteres underernæring?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1