Cristin-prosjekt-ID: 545989
Registrert av: REK Sist endret: 15. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545989
Registrert av: REK Sist endret: 15. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hudsmerte hos pasienter med psoriasis

prosjektleder

Tone Marte Ljoså
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1602

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2013 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hudsmerte hos pasienter med psoriasis

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å få dypere innsikt i pasienters opplevelse av psoriasisrelatert hudsmerte. Det er ønskelig å undersøke pasienters og klinikeres erfaring med hudsmerte, hvorvidt hudsmerten er behandlingstrengende, faktorer som kan forverre eller lindre hudsmerte, og barrierer mot smertebehandling. Individuelle intervjuer vil utføres med minimum 15 pasienter som er innlagt ved hudavdeling for behandling av psoriasis. Fire fokusgruppeintervjuer med til sammen mellom 24-32 deltakere, vil utføres med sykepleiere og dermatologer som pleier og behandler pasienter med psoriasis. Systematic Text Condensation er metoden som vil bli brukt til å analysere data fra individuelle- og fokusgruppeintervjuer. Det finnes lite kunnskap om psoriasisrelatert hudsmerte og behandling av denne typen smerte. Økt forståelse og innsikt om temaet kan bidra til bedre lindrende behandling til pasienter med psoriasis og smerte i huden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Marte Ljoså

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1