Cristin-prosjekt-ID: 546013
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546013
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Osteoporose i Oslo

prosjektleder

Haakon Eduard Meyer
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1405

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. august 2012 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Osteoporose i Oslo

Populærvitenskapelig sammendrag

Studere forekomst og risikofaktorer for osteoporose, hoftebrudd, samt død etter hoftebrudd. Dette er en videreførelse av forskningen som har vært hjemlet under konsesjonen for Landsomfattende Helseundersøkelser. Vi søker nå om eget behandlingsgrunnlag for denne forskningen. Det dreier seg om allerede innsamlede data. Se vedlegget 'Følgebrev Osteoporose i Oslo REK 2012'

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1