Cristin-prosjekt-ID: 546013
Registrert av: SPREK Sist endret: 2. januar 2019 11:53

Cristin-prosjekt-ID: 546013
Registrert av: SPREK Sist endret: 2. januar 2019 11:53
Prosjekt

Osteoporose i Oslo

prosjektleder

Haakon E Meyer
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1405

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. august 2012 Slutt: 10. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Osteoporose i Oslo

Populærvitenskapelig sammendrag

Studere forekomst og risikofaktorer for osteoporose, hoftebrudd, samt død etter hoftebrudd. Dette er en videreførelse av forskningen som har vært hjemlet under konsesjonen for Landsomfattende Helseundersøkelser. Vi søker nå om eget behandlingsgrunnlag for denne forskningen. Det dreier seg om allerede innsamlede data. Se vedlegget 'Følgebrev Osteoporose i Oslo REK 2012'

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Haakon E Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1