Cristin-prosjekt-ID: 546074
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2018, 08:35

Cristin-prosjekt-ID: 546074
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2018, 08:35
Prosjekt

Kan modellering av pasientflyt forklare spredningen av resistent bakterier i Norske helseinstitusjoner?

prosjektleder

Birgitte Freiesleben de Blasio
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1004

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan modellering av pasientflyt forklare spredningen av resistent bakterier i Norske helseinstitusjoner?

Populærvitenskapelig sammendrag

BAKGRUNN: Norge opplever i disse år en urovekkende fremvekst av antibiotikaresistens blant klinisk viktige mikrober på tross av en restriktiv antibiotikapolitik. Hospitaler og sykehjem fungerer som reservoar for resistensutvikling. Resistente bakterier kan spres via pasientbevegelser, som forbinder hospitaler, sykehjem og samfunn i et nettverk. Der mangler systematisk oversikt over pasientbevegelser i landet, og hvorledes de kan influere på sirkulasjon av resistente bakterier i helsevesenet. FORMÅL: I prosjektet benyttes matematiske analyser til å kartlegge omfanget av pasientbevegelser i Helse SØ i 2012. Vi vil utvikle matematiske modeller til å studere betydningen af disse bevegelser for spredning av resistente bakterier i sykehussektoren. Resultatene vil bli sammenliknet med data fra aktuelle utbrudd med vancomycin-resistente enterokokker (VRE) på Østfold sykehus og methicillin-resistente stapholoccocus aureus (MRSA) fra regionen i 2012.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Gianpaolo Scalia Tomba

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

Jørgen Vildershøj Bjørnholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Arnoldo Frigessi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5