Cristin-prosjekt-ID: 546079
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546079
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pneumokokker ved øvre luftveisinfeksjoner - Serotypefordeling, klonalitet og resistensforhold ved introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Undersøkelse av bakterieisolater samlet inn gjennom NORM

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2342

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. september 2006 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pneumokokker ved øvre luftveisinfeksjoner - Serotypefordeling, klonalitet og resistensforhold ved introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Undersøkelse av bakterieisolater samlet inn gjennom NORM

Populærvitenskapelig sammendrag

I forbindelse med introduksjon av en konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006 ønsker Nasjonalt folkehelseinstitutt å undersøke serotypefordeling blant pneumokokkisolater samlet inn i forbindelse med reisistensovervåking gjennom Norsk overvåkinssystem for antibiotikaresistens hos mokrober, NORM. Omlag 500 luftveisisolater er samlet inn i 2005, 2007 og 2009, og det planlegges ny innsamling i 2012. Bakterieisolatene oppbevaeres på diagnostiske laboratorier som deltar i NORM. Bakteriesamlingen representerer repeterte tverrsnittstudier etter samme protokoll. Videre undersøkelse av dette materialet vil være et godt bidrag til overvåkingen av endringer blant pneumokokker etter introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1