Cristin-prosjekt-ID: 546138
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546138
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Juvenile arthritis in the facial skeleton: outcome at 25-30 year follow-up with analysis of contributing factors

prosjektleder

Tore Arne Larheim
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2120

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. januar 2005 Slutt: 1. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Juvenile arthritis in the facial skeleton: outcome at 25-30 year follow-up with analysis of contributing factors

Populærvitenskapelig sammendrag

Juvenil idiopatisk artritt er den vanligste revmatiske sykdommen hos barn i Norge. Særtrekk er vekstforstyrrelser i kjeve/ansiktsskjelett. Det er fortsatt uklart hva som gjør at enkelte pasienter utvikler betydelige forstyrrelser i kjeve/ansiktsskjelettet, selv om kjeveleddsaffeksjonen er regnet som den viktigste enkeltfaktor. Nyere studier viser at kjeveleddsforandringer er svært hyppig og det er en tydelig diskrepanse med forekomsten av vekstforstyrrelsene som er vanskelig å forklare. I en prospektiv, longitudinell studie av 100 pasienter undersøkt ved baseline, etter 2 år, 4 år, og etter 25-30 år, vil vi analysere “endestadiet” av sykdommen med henseende på manifestasjoner i kjeve/ansiktsskjelettet, og deretter forsøke å analysere ulike variabler som bidrar til vekstforstyrrelsene, og deres relative betydning. Røntgenbilder, kliniske undersøkelser og spørreskjemaer vil bli brukt. Se tidligere søknader.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tore Arne Larheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1