Cristin-prosjekt-ID: 546175
Registrert av: REK Sist endret: 11. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546175
Registrert av: REK Sist endret: 11. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hud-mot-hud på mors bryst rett etter fødselen for premature som er født i uke 28 0 - 31 6

prosjektleder

Laila Kristoffersen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/638

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. september 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hud-mot-hud på mors bryst rett etter fødselen for premature som er født i uke 28 0 - 31 6

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke fysiologisk, motorisk og sosial/emosjonell respons hos premature som blir lagt på mors bryst etter fødsel versus de som blir overflyttet nyfødt intensiv rett etter fødsel. Materiale: Premature født i svangerskapsuke 28-32. Premature som trenger avansert medisinsk behandling ekskluderes. Metode: Etter innhenting av samtykke randomiseres barna fortløpende til intervensjon (hud-mot-hud) eller standard gruppe. Begge gruppene får ernæring og intravenøs glukose etter faste rutiner og pustehjelp (oksygen, CPAP) ved behov. Utkommedata innhentes første 2 døgn og etter tre måneder korrigert alder. Potensielle kunnskapsmessige, helsemessige og samfunnsmessige nytte: Hvis prosjektet kan vise at plassering av barnet hud mot hud rett etter fødsel fra 28 ukers gestasjonsalder er trygt, har positive effekter i forhold til fysiologisk respons og er gjennomførbart også utenom forskningssammenheng, vil dette sannsynligvis medføre en endring av mottak av prematu

prosjektdeltakere

prosjektleder

Laila Kristoffersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1