Cristin-prosjekt-ID: 546176
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546176
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pneumokokker blant barn i Norge

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/623

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. mai 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pneumokokker blant barn i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Pneumokokker er en luftveisbakterie som er årsak til sykdom av ulik alvorlighetsgrad. Bakterien bæres av friske barn uten å gi sykdom, og dette utgjør det viktigste smittereservoaret. En syv-valent vaksine mot pneumokokker (PKV7) ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, med overgang til en 13-valnt vaksine i 2011. For å få større kunnskap om hvordan bruk av PKV7 og overgang til PKV13 har påvirket bæring av pneumokokker, ønsker vi å undersøke pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager. Pneumokokker, og andre luftveisbakterier og -virus, vil påvises og karakteriseres i prøve tatt fra nasofarynks. Studien inngår som en del av Folkehelseinstituttets overvåking og oppfølging av vaksinasjonsprogrammet mot invasiv pneumokokksykdom. Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført i 2006 og 2008, og resultater fra disse vil brukes som sammenligningsgrunnlag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1