Cristin-prosjekt-ID: 546178
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 16:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546178
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 16:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prostatakreft: forskning på sykdomsmekanismer, diagnostikk og prekirurgiske vurderinger

prosjektleder

Rolf Skotheim
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/595

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2006 Slutt: 31. desember 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prostatakreft: forskning på sykdomsmekanismer, diagnostikk og prekirurgiske vurderinger

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets overordnede mål er å bidra til bedre forståelse av den biologiske og medisinske utvikling av prostatakreft, og å bruke dette for mer presist å kunne velge ut de pasienter som har forventet gevinst av kirurgi og de som bør gå inn i en aktiv oppfølgingsprotokoll. Vi ønsker å identifisere og validere nye molekylære markører for postkirurgisk monitorering. Potensialet er ny forbedret ikke-invasiv tidligdiagnostikk og intervensjonsdiagnostikk med prediktiv og prognostisk verdi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rolf Skotheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1