Cristin-prosjekt-ID: 546216
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546216
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Analyse av nyrevev fra Norsk Nyrebiopsiregister

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/553

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2013 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Analyse av nyrevev fra Norsk Nyrebiopsiregister

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk nyresykdom rammer nærmere 10% av befolkningen og det er behov for mer kunnskap for best mulig å kunne forebygge progresjon til alvorlig nyresvikt. For å kunne gjøre dette er det behov for mer kunnskap om biomarkører for progresjon av nyresykdom og om de underliggende årsaksmekanismer. Norsk Nyrebiopsiregister fikk i 2012 status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, registeret har samlet informasjon om alle nyrebiopsier i Norge siden april 1988. Vi vil i dette prosjektet finne frem den lagrete vevsprøven fra de diagnostiske biobanker ved landets patologiavdelinger og analysere restene av vevsprøven. Vevsprøven vil bli analysert ved regranskning av nyrebiopsien inkludert bildeanalyse, spesialfarginger med immunhistokjemi, analyse av proteinmengde (ved bruk av masse-spektrometer) og analyse av genekspresjon (ved bruk av microarray eller PCR). Prosjektet innebærer ikke ny undersøkelse av deltagerne og vi søker om 10 års prosjektvarighet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1