Cristin-prosjekt-ID: 546222
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546222
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

LOOPS

prosjektleder

Kyrre Eeg Emblem
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1033

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2013 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LOOPS

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette samarbeidsprosjektet mellom Oslo Universitetssykehus/St. Olav's Hospital (Norge), Heidelberg (Tyskland) og Harvard (USA) ønsker vi å videreutvikle vår nye metode ‘Vessel Architectural Imaging’ for avbildning av en svulsts blodårer og arkitektur ved hjelp av Magnetisk Resonans (MR). Metoden utnytter en uoppdaget «forsinkelse» i MR-signalet som oppstår når man injiserer et kontrastmiddel i pasienten og måler hvordan dette passerer gjennom svulsten. Foreløpige resultater viser at vi kan få et mål på blodårenes størrelse, type, oksygenopptak og hvor ‘effektiv’ svulsten er til å motta og kvitte seg med blod. Dette gir ny og viktig informasjon om svulsten uten behov for operasjon. Under tumor-hemmende medikamentell behandling ser vi også at metoden kan predikere hvor bra pasientene kommer til å respondere på behandlingen, noe som igjen forutsier grad av overlevelse. I prosjektperioden 2013-2021 ønsker vi å videreutvikle metoden på norske og amerikanske pasienter med hjernesvulst.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kyrre Eeg Emblem

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1