Cristin-prosjekt-ID: 546239
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546239
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Alkoholrelatert kreft og genetisk sårbarhet

prosjektleder

Bo Terning Hansen
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2585

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2009 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkoholrelatert kreft og genetisk sårbarhet

Populærvitenskapelig sammendrag

En europeisk kasuskontrollstudie om risiko for kreft i munn, svelg, strupe og spiserør (ARCAGE) ble gjennomført i perioden 2002-2005. Informasjon om alkohol og tobakksforbruk, sosioøkonomisk status, kosthold, vekt, og yrkeshistorikk ble samlet inn blant nær 2500 pasienter (hvorav nær 200 norske) og like mange kontroller. Studien var basert på informert samtykke og det ble opprettet biobank med blodprøve fra hver enkelt deltager. I februar 2009 innvilget Datatilsynet søknad om konsesjonsutvidelse for kobling til Kreftregisteret og innhenting av journalopplysninger mht tilbakefall eller ny primær cancer. Formålet med oppfølgingsstudien er å undersøke hvordan prognose både mht. ny primær cancer og overlevelse er relatert til pasient-spesifikke, tumor-spesifikke og behandlingsspesifikke faktorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bo Terning Hansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 1 av 1