Cristin-prosjekt-ID: 546262
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546262
Registrert av: REK Sist endret: 21. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydningen av spesifikke gener for utviklingsveier mot spiseproblemer hos barn: HTTLPR og FTO.

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2121

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. juni 2008 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av spesifikke gener for utviklingsveier mot spiseproblemer hos barn: HTTLPR og FTO.

Populærvitenskapelig sammendrag

Tvillingstudier og familiestudier har vist at spiseproblemer har en viktig genetisk komponent. Kliniske studier har vist at problemene ofte starter tidlig, allerede i barnets første leveår. Man vet imidlertid lite om hvilke gener som er involvert i disse prosessene. Nyere studier av sammenheng mellom spesifikke gener og ulike forhold knyttet til mat, vektregulering, og spiseproblemer vil kunne øke vår forståelse av disse prosessene. Man har nå funnet et kandidatgen for BMI (Body Mass Index) i FTO genet, samt en sammenheng mellom alvorlige spiseforstyrrelser og genet SLC6A4/HTTLPR. Man mangler imidlertid studier som ser på sammenhengen mellom FTO/HTTLPR og vektregulering eller andre spiserelaterte forhold hos små barn. Hensikten med vår studie er å undersøke sammenhengen mellom FTO og HTTLPR, og en rekke ulike utviklings og atferdsmessige fenotyper knyttet til utviklingen av spiseproblemer. Studiepopulasjonen er et tilfeldig uttak av 2000 barn i Den Norske Mor og Barn undersøkelsen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1