Cristin-prosjekt-ID: 546270
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2022, 22:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546270
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2022, 22:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

IBD i Rogaland - en tverrsnittsstudie

prosjektleder

Tore Grimstad
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/554

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. september 2013 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IBD i Rogaland - en tverrsnittsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Inflammatorisk tarmsykdom utgjøres i hovedsak av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Tilstandene kan gi blodig diare, abdominalsmerter og vekttap. Fatigue synes også å være et hyppig symptom. Medisinsk behandling involverer tildels potente substanser, og endel pasienter mottar såkalt biologisk behandling, inkludert TNF-hemmerne infliximab eller adalimumab. I denne tverrsnittsstudien ønsker vi å inkludere alle pasienter over 16 års alder med kjent inflammatorisk tarmsykdom, som mottar biologisk behandling ved gastroseksjonen, SUS. Studiebesøk med inklusjon planlegges utført i perioden 010913-311213. Primærmålet er å kartlegge forekomst og grad av fatigue i denne pasientgruppen sammenlignet med en historisk kontrollgruppe med friske individer. Sekundærmål er demografisk beskrivelse av populasjonen, remisjonsrate/symptomscore, grad av komplikasjoner, samt måling av "trough" nivåer i blod av infliximab/adalimumab ved studiebesøket. I tillegg kartlegges helsekostnader.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Grimstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 1 av 1