Cristin-prosjekt-ID: 546381
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546381
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

NAV-legers veiledning av fastleger i sykmeldingsspørsmål

prosjektleder

Arnstein Mykletun
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1087

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 30. april 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NAV-legers veiledning av fastleger i sykmeldingsspørsmål

Populærvitenskapelig sammendrag

Den nåværende IA avtalen satser på aktivitet og gradert sykefravær. Siden 2010 har andelen gradert sykmelding økt, og det samlede sykefraværet har sunket tilsvarende. Tilsvarende så vi i 2004. Det er i Norge et korps av rådgivende overleger i NAV, såkalte NAV-leger. Det foreligger ikke noen studier som tester effekten avbestemte arbeidsmetoder for NAV leger. I et forprosjekt i Oslo har vi utviklet en arbeidsmetode for NAV leger som handler om å systematisk veilede fastleger i sykmeldingsspørsmål. Kompnentene er systematisk tilbakemelding på egen sykmeldingspraksis, herunder bruken av gradert sykefravær, samt veileding i forhold til konkrete kliniske sykmeldingssaker som fastlegene erfarer. I den foreliggende studien vil vi ved bruk av et randomisert kontrollert design teste effekten av denne intervensjonen. Fastleger i Bergen blir randomisert til enten aktivt å motta slik veiledning eller å bare ha tilgang til den på eget initiativ. Den nåværende IA avtalen satser på aktivitet og gradert sykefravær. Siden 2010 har andelen gradert sykmelding økt, og det samlede sykefraværet har sunket tilsvarende. Tilsvarende så vi i 2004. Det er i Norge et korps av rådgivende overleger i NAV, såkalte NAV-leger. Det foreligger ikke noen studier som tester effekten avbestemte arbeidsmetoder for NAV leger. I et forprosjekt i Oslo har vi utviklet en arbeidsmetode for NAV leger som handler om å systematisk veilede fastleger i sykmeldingsspørsmål. Kompnentene er systematisk tilbakemelding på egen sykmeldingspraksis, herunder bruken av gradert sykefravær, samt veileding i forhold til konkrete kliniske sykmeldingssaker som fastlegene erfarer. I den foreliggende studien vil vi ved bruk av et randomisert kontrollert design teste effekten av denne intervensjonen. Fastleger i Bergen blir randomisert til enten aktivt å motta slik veiledning eller å bare ha tilgang til den på eget initiativ.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arnstein Mykletun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tarjei Widding-Havnerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2