Cristin-prosjekt-ID: 546429
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546429
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risikofaktorer for type 1 diabetes og cøliaki hos barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (PAGE)

prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/144

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2013 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer for type 1 diabetes og cøliaki hos barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (PAGE)

Populærvitenskapelig sammendrag

Type 1-diabetes og cøliaki er alvorlige kroniske sykdommene hos barn. Gener (særlig “HLA-DQ2” og “-DQ8”) predisponerer men er ikke tilstrekkelige for å utvikle sykdom (for cøliaki er også inntak av gluten nødvendig, men ikke tilstrekkelig). Derfor er andre, ukjente faktorer involvert. Økende forekomst antyder ikke-genetiske faktorer. Ernæring og infeksjoner mistenkes, men det er gjort få prospektive studier. Vi vil følge ca 108000 svangerskap i Den norske mor og barn-undersøkelsen og finne barn som utvikler type 1 diabetes (kobling til Barnediabetesregisteret) eller cøliaki (Norsk pasientregister, NPR). Vi vil teste en rekke faktorer som sammen med disponerende gener kan tenkes å påvirke risikoen for disse sykdommene, inkludert informasjon om ernæring (e.g. vitamin D, amming), helse og miljø fra spørreskjema og testing av blodprøver fra mor og barn blant barn som får sykdommene og et utvalg av kontroller (totalt inntil 4500 barn). Kunnskapen kan bidra til fremtidige forebyggende tiltak

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Maria Vistnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marte Kathrine Viken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

German Tapia

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Torild Skrivarhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »