Cristin-prosjekt-ID: 546444
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546444
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helgenom assosiasjonsstudie ved anoreksi

prosjektleder

Gun Peggy Knudsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2009 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helgenom assosiasjonsstudie ved anoreksi

Populærvitenskapelig sammendrag

I 2007 ble the Genetic Consortium for Anorexia Nervosa (GCAN) dannet, et internasjonalt konsortium hvor formålet er å finne assosiasjoner mellom DNA sekvens varianter og anorexia nervosa (anoreksi). Spiseforstyrrelsen anoreksi er en psykiatrisk diagnose karakterisert ved lav kroppsvekt, frykt for å legge på seg og forstyrret opplevelse av kroppen. Anoreksi rammer ca 1% av befolkningen, ti ganger så mange kvinner som menn, og har høy dødelighet. Familie- og tvillingstudier har vist at spiseforstyrrelser har en genetisk komponent. GCAN vil, ved å samle 4000 individer med anoreksi fra 17 ulike forskningsmiljøer, gjennomføre en helgenom assosiasjonsstudie (GWAS) for å identifisere risiko gener for anoreksi. Fra Tvillingundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) har man diagnostiske data på spiseforstyrrelser og DNA prøver fra blodprøver. Vi ønsker å bidra i konsortiet med DNA prøver fra 100 individer med spiseforstyrrelser og like mange kontroller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gun Peggy Knudsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1