Cristin-prosjekt-ID: 546469
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546469
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autismespekterforstyrrelser (ASD)

prosjektleder

Pål Suren
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/201

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autismespekterforstyrrelser (ASD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) har høy forekomst av angst, depresjon, ADHD og atferdsforstyrrelse. Disse tilstandene er forbundet med redusert funksjonsnivå, livskvalitet og behandlingseffekt, og de behandles ofte medikamentelt. Det er lite kunnskap om hvordan disse tilstandene utvikles hos barn med ASD, og om faktorer som bidrar til tilleggsdiagnoser og medikamentbruk. Formålet med denne studien er å undersøke forløp av emosjonelle og atferdsmessige vansker, diagnostikk og medikamentbruk blant barn med ASD, sammenlignet med barn med angst, depresjon, ADHD og atferdsforstyrrelse uten ASD. Vi vil studere dette ved å sammenholde opplysninger fra Den norske Mor og Barn-undersøkelsen (MoBa), understudien Autism Birth Cohort (ABC), Norsk Pasientregister (NPR) og Reseptregisteret. Vi vil følge etablerte prosedyrer fra tidligere koblinger.

Tittel

Psychiatric symptoms, other diagnoses and medication use among children with autism spectrum disorders in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

Children with autism spectrum disorder (ASD) have a high risk of comorbid anxiety disorders, depression, ADHD and behavioral disorders. These comorbid disorders are associated with lower levels of functioning, lowe quality of life and reduced effects of interventions. They are often treated with medications. There is insufficient knowledge about how these comorbid disorders develop in children with ASD, and we know too little about predictors of comorbid diagnoses and pharmacological treatment. The aim of this project is to investigate trajectories of emotional and behavioral disorders in ASD, as well as how they are diagnosed and treated. We will compare children with ASD with children without ASD who have similar disorders. The project will link data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study, the Autism Birth Cohort Study, the Norwegian Patient Registry and the Norwegian Prescription Database.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Christine Roth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne-Siri Øyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Kari Furu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »