Cristin-prosjekt-ID: 546482
Registrert av: REK Sist endret: 27. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546482
Registrert av: REK Sist endret: 27. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tromsø Staf og Hudstudien. Fit futures - del av Tromsøundersøkelsen

prosjektleder

Anne-Sofie Furberg
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1710

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tromsø Staf og Hudstudien. Fit futures - del av Tromsøundersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakterien gul stafylokokk er viktig årsak til infeksjoner og blir raskt motstandsdyktig mot vanlige antibiotika. Kolonisering med bakterien øker risiko både for infeksjon hos den enkelte og for smitte til andre. I pubertet/ungdom skjer store kroppslige endringer og endringer i livsstil som trolig kan være bestemmende for hvorvidt gule staf blir del av normalflora eller ei. Formålet med studien er å identifisere faktorer hos vert, mikrobe og miljø som fremmer kolonisering med gule staf i nese & hals og spredning av bakterien i en ungdomsbefolkning. Slik kunnskap er viktig for utvikling av nye forebyggende tiltak mot gule staf kolonisering og infeksjon (f.eks. vaksine). De kroniske hudsykdommene, atopisk eksem og psoriasis, vil være sentrale i analyser av vertsfaktorer. Prosjektet er basert på analyser av repeterte nese- og halsprøver fra jenter og gutter i Fit futures. Arbeidspakker: 1-Mikrobe. 2-Vert. 3-Vert&mikrobe samspillet. 4-Miljø&sosialt nettverk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Sofie Furberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1