Cristin-prosjekt-ID: 546487
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2021, 16:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546487
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2021, 16:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pilot på et kolorektalcancer screeningprogram

prosjektleder

Kristin Ranheim Randel
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1272

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin

Emneord

Tarmkreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pilot på et kolorektalcancer screeningprogram

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsedep. har vedtatt oppstart av et prøveprosjekt ved to helseforetak i Helse Sør-Øst med tanke på mulig etablering av et landsdekkende program for screening for kreft i tykktarm og endetarm. Det finnes flere alternative screeningmetoder, men det er bare to som er prøvd ut i randomiserte studier - screening for usynlig blod i avføringen (FOBT) og 'tarmkikkertundersøkelse' av nederste del av tykktarmen (fleksibel sigmoidoskopi). I et folkehelseperspektiv er godt oppmøte helt vesentlig for at et screeningprogram skal bli vellykket og oppmøtet varierer veldig mellom land og kulturer. FOBT og sigmoidoskopi har kun i liten grad vært prøvd ut mot hverandre. I denne pilotundersøkelsen ønsker vi å prøve ut de to screeningmetodene mot hverandre i en sammenlignende effektsudie (comparative effectiveness research - CER). Målgruppen er menn og kvinner i alder 50-74 år - tilsammen 140.000 personer som randomiseres 1:1 mellom de to metodene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Ranheim Randel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Erik Natvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Trine Ballestad Rounge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Thomas de Lange

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Anette Hjartåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »