Cristin-prosjekt-ID: 546492
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546492
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Eksponering for miljøgifter fra innemiljøet

prosjektleder

Cathrine Thomsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/3295

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eksponering for miljøgifter fra innemiljøet

Populærvitenskapelig sammendrag

Flammehemmere, ftalater og bisfenol A er stoffer som blir brukt i stort omfang i en rekke forbruksprodukter. Flere studier har vist at befolkningen i industrialiserte land eksponeres for disse stoffene, som potensielt kan føre til uønskede helseeffekter. Vi vet lite om hvordan vi eksponeres, men nye studier indikerer at eksponering fra innemiljøet kan være i samme størrelsesorden som fra mat, og at barn kan være spesielt eksponert for støv. Vi vil derfor etablere en kohort bestående av 40 husstander hvor vi vil ta prøver av inneluft, husstøv og urin fra mor og barn i alderen 6-11 år. Formålet med denne studien er å få kunnskap om humane eksponeringsveier for disse stoffene ved å estimere eksterne doser basert på målinger av luft, støv, mat og drikke og sammenlikne med interne doser målt ved biomonitorering. Dette gir verdifull kunnskap for risikovurdering av stoffene og til utvikling av gode kontrollstrategier for å begrense menneskers eksponering.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Cathrine Thomsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1