Cristin-prosjekt-ID: 546500
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546500
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

A.Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av OCD. Kan en lavdose av D-cycloserin øke effekten og eller endre forløpet av eksponering og responsprevensjon for tvangslidelse. En randomisert dobbelblind placebokontrollert studie

prosjektleder

Gerd Kvale
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/195

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 18. februar 2013 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A.Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av OCD. Kan en lavdose av D-cycloserin øke effekten og eller endre forløpet av eksponering og responsprevensjon for tvangslidelse. En randomisert dobbelblind placebokontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom nevrovitenskap og psykiatri har gitt ny, viktig kunnskap om behandling av angstlidelser. Ved å kombinere psykologisk behandling med lavdose av et medikament (D-Cycloserine, DCS) som stimulerer reseptorene som er involvert i inn- og avlæring av frykt har en sett en raskere behandlingseffekt. Effekten inntreffer primært ved første behandlingssesjon. Vi vet at intensiv ekstinksjon i en bredde av fryktrelevante situasjoner har større effekt på avlæring enn kortvarig, avgrenset eksponering. I denne randomiserte og kontrollerte studien undersøker vi om effekten av DCS øker som funksjon av forlenget og intensiv eksponering i en bredde situasjoner første sesjon. Det er forventet at pasienter med tvangslidelse som ikke responderer eller responderer bare delvis på standard psykologisk behandling vil få økt behandlingseffekt ved kombinasjon med DCS, og at effekten er størst innen rammen av det intensive formatet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Kvale

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1