Cristin-prosjekt-ID: 546553
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2018 14:09

Cristin-prosjekt-ID: 546553
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2018 14:09
Prosjekt

Intrauterine infeksjoner og risiko for dødfødsel og nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

prosjektleder

Susanne Gjeruldsen Dudman
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/374

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2012 Slutt: 28. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intrauterine infeksjoner og risiko for dødfødsel og nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

Populærvitenskapelig sammendrag

Årsaker til nevrologiske utviklingsforstyrrelser, f.eks. forsinket språkutvikling er i stor grad ukjente selvom prenatale faktorer har blitt foreslått. Intrauterine infeksjoner med cytomegalovirus (CMV) og parvovirus B19 (B19) har vært assosiert med bla. dødfødsel, men kunnskap om dette har basert seg på små studier av kasuistikker. Det finnes ingen tidligere studier som har undersøkt intrauterine infeksjon med CMV og B19 som mulige årsaker til senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser hos barn. Denne studien har som mål å undersøke prevalens av forsinket språkutvikling og intrauterine infeksjoner med CMV og B19 i en populasjonsbasert kohort, MoBa, designet som en nested case-control studie. Videre skal assosiasjon mellom CMV og B19 infeksjoner i svangerskap og dødfødsel undersøkes i MoBa. MoBa består av over 100.000 barn og deres mødre, og gir dermed best mulig plattform for studie av denne problemstillingen.

Tittel

Intrauterine infections and risk of stillbirth and delayed language development

Populærvitenskapelig sammendrag

The project studied the complications of intrauterine infections like cytomegalovirus and parvovirus B19. By using data and biobank material from the Norwegian Mother and Child Cohort study, risk of stillbirth and delayed language development was assessed.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Susanne Gjeruldsen Dudman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Halvor Rollag

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Synnve Schjølberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Jahn Frederik Frøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Lill-Iren Schou Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »