Cristin-prosjekt-ID: 546562
Registrert av: REK Sist endret: 25. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546562
Registrert av: REK Sist endret: 25. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

NOIA-II-studien (Funksjonelle mage-tarm plager i Oppland) 528-05183 1.2005.1013

prosjektleder

Per Farup
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/284

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. januar 2000 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NOIA-II-studien (Funksjonelle mage-tarm plager i Oppland) 528-05183 1.2005.1013

Populærvitenskapelig sammendrag

Se vedlagt brev og artikkelutkast (i steden for prosjektbeskrivelse)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Farup

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1