Cristin-prosjekt-ID: 546564
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546564
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pneumoniprosjektet i Buskerud

prosjektleder

Lars Heggelund
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/467

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2008 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pneumoniprosjektet i Buskerud

Populærvitenskapelig sammendrag

Samfunnservervet pneumoni er en viktig årsak til mortalitet og morbiditet ved norske sykehus. Det er uklart hvilke mikrober som dominerer og hvilke betydning de enkelte mikrobene har for forløpet. Det er uklart hvilke diagnostiske metoder som gir mest gevinst og begrenset kunnskap om hvilke genetiske forhold og immunologiske responser som er viktige for det kliniske forløp. Denne prospektive observasjonsstudien har fokus på etiologi, patogenese og patofysiologi ved pneumoni. Data er samlet inn longitudinelt*** ved inklusjon, ved klinisk stabil situasjon og ved 6 ukers kontroll. Pasientene ble undersøkt systematisk ved bruk av moderne mikrobiologiske metoder. Ved alle tidspunkter ble det tatt blodprøver til klinisk-kjemiske, DNA, RNA og immunologiske analyser. Prosjektet kombinerer klinisk, mikrobiologisk og immunologisk ekspertise. Studien vil kunne lede fram mot bedre diagnostiske metoder, bedre bruk av nåværende behandlingsformer og potensielt nye prognostiske markører og terapiformer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Heggelund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Rebecca Jane Cox Brokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2